ใบขับขี่รถยนต์หาย ควรทำอย่างไร ต้องต่ออายุภายในกี่วัน


#1

โดยปกติแล้ว ผู้ที่มียานพาหนะนั้นจะต้องดำเนินการทำ “ใบขับขี่” เพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมายการจราจร ก่อนที่จะนำยานพาหนะไปใช้บนท้องถนน ใบขับขี่เป็นตัวยืนยันว่าคุณเป็นผู้ที่ใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้องตามกฎหมายและต้องต่ออายุตามที่กำหนด แต่เมื่อเกิดเหตุที่คุณบังเอิญทำใบขับขี่รถยนต์หาย ซี่งส่งผลต่อการขับขี่รถบนท้องถนนอย่างแน่นอน เราจึงขอแนะนำเรื่องการต่ออายุและการทำใบขับขี่ใหม่ ดังนี้

1. เตรียมเอกสารที่จะใช่ในการทำใบขับขี่

ก่อนอื่น คุณก็จะต้องจัดเตรียมเอกสาร โดยมีบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง ในกรณีที่เป็นยานพาหนะส่วนบุคคล แต่หากคุณใช้ยานพาหนะสาธารณะ ก็จะต้องมีใบแจ้งความหรือบันทึกข้อความด้วย เมื่อเตรียมเอกสารทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว ก็สามารถเดินทางไปยังสำนักงานขนส่ง เพื่อยื่นคำร้องขอ “ใบแทนใบขับขี่” ได้เลย โดยคุณจะต้องเตรียมเงินเป็นค่าธรรมเนียมสำหรับการดำเนินการยื่นขอใบแทนไว้ให้ทางเจ้าหน้าที่ด้วย

2. ดำเนินการยื่นขอใบแทนใบขับขี่ที่สำนักงานขนส่ง

เมื่อคุณเตรียมเอกสารเรียบร้อยแล้ว ทางสำนักงานขนส่งจะให้คุณกรอกข้อมูลเพื่อยื่นคำขอใบแทนด้วย จากนั้นเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบข้อมูลของคุณ แล้วออกใบแทนให้ทันที คุณจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมในการดำเนินการ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 255 บาท เพียงเท่านี้ก็เสร็จสิ้นขั้นตอนในการยื่นขอใบแทนแล้ว

เมื่อได้ใบแทนใบขับขี่ จะมีวันหมดอายุกำหนดไว้ เมื่อใกล้ถึงวันที่กำหนดแล้ว ก็ต้องดำเนินการต่ออายุใบขับขี่และทดสอบสมรรถภาพด้านต่าง ๆ ก่อน คุณจึงจะได้รับใบขับขี่แบบตัวจริงใบใหม่นั่นเอง

3. การต่ออายุใบขับขี่

ในกรณีที่ใบขับขี่ใกล้หมดอายุ ก็ต้องมีการต่ออายุใบขับขี่ โดยสามารถแบ่งเป็น 2 กรณี คือ หมดอายุไม่เกิน 1 ปี สามารถทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายและเข้ารับการอบรมก่อน จึงจะรับใบขับขี่ใหม่ได้ อีกกรณี ก็คือ หมดอายุเกิน 3 ปี จะต้องสอบทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการทดสอบข้อเขียนและภาคปฏิบัติ ก็คือ การสอบขับรถนั่นเอง โดยต้องเตรียมใบแทนในขับขี่ ใบรับรองแพทย์และบัตรประชาชนด้วย เท่านี้คุณก็สามารถดำเนินการต่ออายุใบขับขี่ได้อย่างง่ายดายแล้ว ปัญหาจะหมดไปอย่างแน่นอน

เมื่อคุณทราบว่าได้เผลอทำใบขับขี่รถยนต์หาย คุณควรที่จะดำเนินการทำใบแทนใบขับขี่ให้รวดเร็วมากที่สุด โดยเตรียมเอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นคำร้องขอใบแทน จากนั้นก็ดำเนินการตามที่ทางเจ้าหน้าที่ได้แนะนำไว้ แล้วจ่ายค่าธรรมเนียมไป สำหรับการต่ออายุใบขับขี่ ในกรณีที่หมดอายุไปแล้ว ก็ต้องพิจารณาระยะเวลาว่าหมดอายุมานานเท่าไรแล้ว เพื่อให้สามารถเตรียมเอกสารแล้วก็ดำเนินการต่อไปที่กรมชนส่ง เพียงเท่านี้ก็จะได้ใบขับขี่ใหม่เรียบร้อยแล้ว ถือว่าเป็นวิธิและขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยากมากนัก คุณสามารถทำได้แน่นอน

แนะนำโดย Easy Insure โบรกเกอร์ประกันภัยรถยนต์ และประกันวินาศภัยครบวงจร เช่น ประกันสุขภาพ ประกันการเดินทาง ประกันบ้าน ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล พร้อมให้คำปรึกษาและแนะนำไม่ว่าจะเป็นเรื่องรถ เรื่องสุขภาพ เรื่องการท่องเที่ยว เพื่อให้สังคมได้ศึกษาแต่สิ่งดีๆ

ขอบคุณภาพ : mthai