วิธีสังเกตง่ายๆว่า น้ำมันเครื่อง เริ่มหมดสภาพแล้วหรือยัง


#1

น้ำมันเครื่อง รถยนต์ช่วยให้รถยนต์ประหยัดเชื้อเพลิงเกิดการเผาไหม้ที่หมดจด ป้องกันการสึกหรอและช่วยถนอมเครื่อง และน้ำมันเครื่องแต่ละประเภทถูกออกแบบมาเพื่อแต่ละรุ่นโดยเฉพาะ เพื่อให้การทำงานของเครื่องยนต์เต็มประสิทธิภาพ ดังนั้นผู้ใช้ควรรเลือกใช้เกรดน้ำมันที่ดีและเหมาะสมตรงตามรุ่นรถหรือตามคู่มือการใช้รถนะครับ

และการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องทุกครั้งจะมีการจดบันทึกวันที่ เดือน ปี และเลขกิโลเมตร ไว้ทุกครั้งเพื่อใช้ คำนวณกำหนดการเปลี่ยนถ่าย นอกจากนี้ยังสามารถสังเกตได้เองจากอาการต่างๆ ของเครื่องยนต์

และผู้ใช้รถสามารถสังเกตอาการเบื้องต้นง่ายๆว่า น้ำมันเครื่องรถยนต์เราเริ่มหมดสภาพ ดังนี้

  1. เสียงเครื่องยนต์ดังขึ้น
  2. อัตราเร่งแย่ลง อืดลงอย่างต่อเนื่อง
  3. สีของน้ำมันเครื่องเปลี่ยนไป
  4. กินน้ำมันเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้น
  5. น้ำมันเครื่องมีลักษณะข้นขึ้น หรือใสขึ้น
  6. รถที่ไม่ค่อยได้ใช้งานหรือจอดทิ้งไว้นานๆ ก็ทำให้น้ำมันเครื่องเสื่อมสภาพได้เหมือนกัน
  7. การขับขี่ในเมืองที่มีการจราจรหนาแน่น มีผลต่อการ เสื่อมคุณภาพของน้ำมันเครื่องได้เร็วกว่าปกติ

อ่านเนื้อหาเพิ่มเติม http://www.toyotakrungthai.com/วิธีสังเกตง-น้ำมันเครื่อง/