ฝนตกหนักน้ำท่วมสูง ขับรถอย่างไรไม่ให้เครื่องดับ


#1

  1. ปิดแอร์ทันที ป้องกันน้ำเข้าห้องเครื่อง ระบบไฟฟ้าขัดข้อง
  2. รักษาระยะห่าง เพราะระบบเบรกแช่น้ำจะมีประสิทธิภาพต่ำลง ต้องใช้ระยะเบรกมากกว่าปกติ
  3. ลดความเร็วลง ขับด้วยความเร็วต่ำ ป้องกันน้ำเข้าเครื่องยนต์
  4. ขับพ้นน้ำท่วม เมื่อขับพ้นจุดที่น้ำท่วม เหยียบเบรคย้ำเพื่อไล่น้ำออก
  5. ใช้เกียร์ต่ำ ประคองเครื่องไม่ให้ดับ
  6. ถึงที่หมายอย่าดับเครื่องทันที ติดเครื่องทิ้งไว้ระยะหนึ่งเพื่อไล่น้ำออก

เมื่อรถดับกลางน้ำท่วมควรทำอย่างไร :interrobang:

ห้ามสตาร์ทเครื่องยนต์ในน้ำเด็ดขาด เพราะอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อเครื่องยนต์มากขึ้น แนะนำให้ลงจากรถเพื่อขอความช่วยเหลือในการเข็นรถหนีน้ำไปที่สูงหรือที่แห้ง และตรวจสอบสาเหตุที่ทำให้เครื่องดับต่อไป


#2

เป็นบทความสั้นๆ ที่เข้าใจง่าย และมีประโยชน์มากค่ะ