5 สาเหตุที่ทำให้แอร์ไม่เย็น !?


#1

5 สาเหตุที่ทำให้แอร์ไม่เย็น !?
:round_pushpin:น้ำยาแอร์น้อยหรือมากเกินไป
:round_pushpin:พัดลมไฟฟ้า(รถเก๋ง) หรือ พัดลมฟรีปั้ม (รถกระบะ) ทำงานไม่เต็มที่หรือไม่ทำงาน
:round_pushpin:น้ำยาแอร์รั่วออกจากระบบ เช่น ตามข้อต่อท่อน้ำยาแอร์ ตู้แอร์รั่ว(อีวาพอเรเตอร์) และคอยล์ร้อน(คอนเดนเซอร์)
:round_pushpin:หน้าคลัตช์คอมเพชรเซอร์แอร์ไหม้หรือไม่ทำงาน หรือรีซีฟเวอร์ดรายเออร์ตัน
:round_pushpin:พัดลมโบเออร์ไม่ทำงานหรือตู้แอร์ตัน(คอยล์เย็น)


#2

มีบางปัญหากำลังเจออยู่ น่าลำคาญชมัด