แผ่นกันความร้อนจำเป็นไหม?


#1

:thought_balloon: ใครว่าแผ่นกันความร้อนไม่จำเป็น นอกจากช่วยดูดซับความร้อนจากฝากระโปรงแล้ว ยังเป็นฉนวนชั้นดีที่ช่วยกันเสียงรบกวนจากเครื่องยนต์ได้อีกด้วยนะครับ

:sun_behind_small_cloud: เพื่อน ๆ เคยเอามือไปแตะฝากระโปรงหลังจากจอดกลางแดดเป็นเวลานานไหมครับ ในบางประเทศเคยมีการทดลองด้วยเครื่องมือวัดอุณภูมิ เชื่อไหมครับ ว่าอุณภูมิที่ถูกสะสมอยู่บนฝากระโปรงรถยนต์สูงถึง 100 °C เราแทบจะทอดไข่บนฝากระโปรงได้เลยล่ะ ทั้งนี้ก็เพราะฝากระโปรงเป็นจุดที่ได้รับความร้อนโดยตรง ถ้ารถของคุณใช้สีที่ไม่ได้มาตรฐานอาจเกิดการชำรุดหรือซีดได้เลยนะครับ

รู้อย่างนี้แล้วอย่าลืมเปลี่ยนแผ่นกันความร้อนเมื่อครบอายุการใช้งานนะครับ