บริการที่มาพร้อมกับ "ประกันรถยนต์ชั้น 1"


#1

ทุกครั้งที่ใช้รถเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่า จะเกิดเรื่องที่ไม่คาดคิดบนท้องถนน รถเสีย สตาร์ทไม่ติด แบตหมด ยางแบน น้ำมันหมด หรือลืมกุญแจรถ ซึ่งจะทำให้เสียเวลา เสียค่าใช่จ่ายเพิ่มขึ้น แต่ประกันรถยนต์ชั้น 1 ช่วยประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายให้ได้มาก
ดู บริการที่มาพร้อมกับประกันรถยนต์ชั้น 1

%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%89%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%B4%E0%B8%99

จุดเด่นแผนประกัน
ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ประเภท 1 คุ้มครองเต็มจำนวนสำหรับความเสียหายของตัวรถ การบาดเจ็บ สูญเสียอวัยวะในร่างกายหรือชีวิตของบุคคลในรถ และความเสียหายต่อบุคคลภายนอกเต็มตามจำนวนเงินเอาประกันภัย อีกทั้งยังมีวงเงินสำหรับการประกันตัวผู้ขับขี่ ในกรณีที่ผู้ขับขี่ประมาทเลินเล่อทำให้ผู้อื่นเสียหาย โดยไม่จำกัดว่าผู้ขับขี่จะต้องเป็นเจ้าของรถยนต์เท่านั้น

  • ให้ความคุ้มครองครอบคลุม และอุ่นใจด้วยบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน ฟรี 24 ชั่วโมง (บริการยกรถ/ลากรถ บริการจัดส่งน้ำมัน บริการกุญแจสำรอง)
  • คุ้มครองค่าเปลี่ยนสารเหลวในรถยนต์ 100% กรณีเกิดอุบัติเหตุ
  • คุ้มครองค่าเปลี่ยนยาง 100% กรณีเกิดอุบัติเหตุและอายุยางไม่เกิน 2 ปี
  • คุ้มครองค่าเปลี่ยน แบตเตอรี่ 100% กรณีเกิดอุบัติเหตุและอายุแบตเตอรี่ไม่เกิน 2 ปี
  • มั่นใจได้เรื่องงานซ่อม มีอู่ซ่อมที่ได้มาตรฐาน A+ มากกว่า 100 แห่ง และอู่มาตรฐานอื่นๆ รวมทั้งอู่ห้างในสัญญาอีกมากกว่า 700 แห่ง ทั่วประเทศไทย
  • บริการซ่อมสีรถแบบเร่งด่วน เสร็จภายใน 24 ชั่วโมง กรณีเสียหายไม่เกิน 3 แผล ไม่มีความเสียหายแบบบุบ/ยุบ/โก่ง และไม่มีการซ่อมโดยต้องเปลี่ยนอะไหล่

ประกันรถยนต์ชั้น 1 คุ้มครองอะไรบ้าง

  • คุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์จากอุบัติเหตุทั่วไป รถยนต์สูญหาย ไฟไหม้ น้ำท่วม
  • คุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล ค่ารักษาพยาบาล ให้กับผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารในรถที่เอาประกันภัย
  • คุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ทั้งชีวิต และทรัพย์สิน

สนใจ ต่อประกันรถ