เปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์


#1

การเลือกแบตเตอรี่รถยนต์ให้เหมาะสมกับรถของคุณ

เลือกขนาดความตุกระแสไฟฟ้าเท่าเดิม
รถเก๋ง 35-45 แอมป์ รถปิคอัพ 75-90 แอมป์ รถยุโรป 80-100 แอมป์

เลือกขั้วแบตเตอรี่ให้ตรงกับของเดิมติดรถ
ชั้วแบตเตอรี่มี 2 แบบ คือ ขั้วลอย และขั้วจม

สั่งซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ออนไลน์: https://bit.ly/3yaXDiU