น้ำมันเครื่องทั้ง 3 เกรด ควรเปลี่ยนถ่ายที่ระยะทางเท่าไร


#1

เกรดธรรมดา 20W-50
เปลี่ยนถ่ายที่ 5,000 กิโลเมตรหรือ 3 เดือน

เกรดกึ่งสังเคราะห์ 10-15W-40
เปลี่ยนถ่ายที่ 7,000 กิโลเมตรหรือ 6 เดือน

เกรดสังเคราะห์ 0W-20 , 5W-30
เปลี่ยนถ่ายที่ 10,000 – 15,000 กิโลเมตรหรือ 6 เดือน

สั่งซื้อน้ำมันเครื่อง: http://m.me/vskautoparts

#กันชน #ไฟหน้า #ผ้าเบรค #อะไหล่ขายปลีกส่ง #อะไหล่เทียบ #น้ำมันเครื่อง