ชื่อผู้เอาประกันเป็นคนละคนกัน กับคนขับ ประกันคุ้มครองไหม?


#1

เป็นเรื่องที่หลายคนสงสัยว่าคนขับกับคนทำประกันเป็นคนละคนกัน ประกันจะคุ้มครองไหม? แล้วถ้าไม่ใช่เจ้าของรถสามารถทำประกันได้ไหม?

โดยปกติชื่อผู้เอาประกันควรเป็นชื่อเจ้าของรถยนต์ตามรายการจดทะเบียนรถ ส่วนในเรื่องความคุ้มครองของประกันภัยรถยนต์นั้น ประกันจะติดกับตัวรถ ไม่ได้ติดกับตัวผู้เอาประกัน ยกตัวอย่างเช่น รถชื่อเจ้าของคือพ่อ แต่ลูกนำรถไปใช้งาน ประกันก็จะคุ้มครองคนในรถ หรือกรณีที่ขายรถต่อคนอื่นไป ประกันก็ยังคงให้ความคุ้มครองจนกว่ากรมธรรม์จะหมดอายุ

ดังนั้นในการใช้งานจริง ใครขับประกันก็ให้ความคุ้มครองเหมือนกัน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผู้ขับขี่ควรมีใบอนุญาติการขับขี่ รวมถึงมีสติครบสมบูรณ์ ไม่ดื่มของมึนเมา ขณะขับรถตามเงื่อนไขกรมธรรม์นะคะ

หมายเหตุ สำหรับประกันรถเติมเงิน กรณีขายรถหรือเปลี่ยนผู้เอาประกัน ความคุ้มครองถือว่าสิ้นสุดตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ ยกเว้นประกันภัยรายปีที่ยังให้ความคุ้มครองตามปกติ

ใช้#ประกันรถเติมเงิน #ไม่ขับไม่ต้องจ่ายค่าประกัน ครอบคลุมชั้น 1 ,2+และ 3+ เริ่มต้น 600 บ. ต่อเดือน
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ สมัครผ่านเว็บไซต์ ได้ทันที https://goo.gl/RWKs1C หรือโทร 02-200-7000