ยาง Nexen (เน็กเซ็น)


#1

อยากทราบว่าเพื่อนๆท่านใดใช้ยางยี่ห้อ Nexen (เน็กเซ็น)บ้างครับเป็นอย่างไรบ้าง