Capstone green energy เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากังหันแก๊ส ไมโครเทอร์ไบน์


#1

Capstone Green Energy เป็นผลิตภัณฑ์_เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากังหันแก๊ส หรือไมโครเทอร์ไบน์ (Microturbines)_ จากประเทศอเมริกา ซึ่งทางบริษัทฯ ของเรา ได้เป็นตัวแทนจำหน่ายเพียงเจ้าเดียวในประเทศไทย สำหรับ Capstone Green Energy เป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากังหันแก๊ส หรืออาจเรียกว่า Gas Turbine ขนาดเล็ก (30-4,000 KW) ที่ผลิตไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีมลพิษที่ต่ำกว่า 9 PPM NOx ในส่วนของแก๊สที่เหลือจากเครื่องกังหันแก๊สนั้น จะมีปริมาณก๊าซออกซิเจน (O2) สูง สามารถนำไปเผาไหม้กับหม้อต้มไอน้ำที่ใช้เชื้อเพลิงแก๊สได้อีกด้วย โดยประสิทธิภาพรวมมากกว่า 90% (30% ไฟฟ้า + 60% ความร้อน) เชื่อเพลิงที่ใช้ได้แก่ LPG, LNG, Natural Gas และ Bio Gas เครื่องถูกออกแบบเป็นแบบระบบโมดูล (Modular Design) ที่สามารถเปลี่ยนชิ้นส่วนได้ง่ายเมื่อเครื่องมีปัญหา และสามารถทำการซ่อมบำรุงได้ภายในเวลา 1 วัน เป็นระบบมีเสถียรภาพสูงสามารถเดินเครื่องอย่างต่อเนื่องได้เป็นเวลานานโดยไม่ต้องบำรุงรักษาเมื่อเทียบกับ Gas Engine

ที่สุดแห่งนวัตกรรมกับ Capstone Green Energy

มลพิษต่ำ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
มีอายุการใช้งานยาวนาน (Overhual ในระยะเวลา 9 ปี ต่อ 1 ครั้ง)
ระยะเวลาการหยุดเครื่องเพื่อทำการบำรุงรักษาต่ำ 2 ช.ม. ต่อปี
มีประสิทธิภาพสูง ใช้พื้นที่น้อยและน้ำหนักเบา
ติดตั้งง่ายและสามารถเชื่อมต่อการทำงานได้หลายเครื่องพร้อมกัน
ในกรณีที่ใช้ Bio Gas สามารถรับก๊าซ H2S ได้สูงสุดถึง 7%
100% Turn Down

บริษัท มัลติเฟส คอร์เปอเรชั่น จำกัด
เลขที่ 90 อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ ชั้น 21 ห้องเอ 2102 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
เบอร์โทร : +66 02 168 3193-5 #109 (การตลาด) เบอร์แฟ็กซ์ : +66 02 168 3192
E-mail : marketing@multiphase-corp.com Facebook : MultiphasePower Line ID : @multiphasepower