ประกันรถยนต์ชั้น 2+ ราคาเพียง 1,689฿/เดือน


#1


ซื้อประกันรถยนต์ชั้น 2+ เบี้ยเพียง 1,689 บาท/เดือน(5,065฿/ปี) ผ่อนสบายๆแค่ 3 เดือน สำหรับรถส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง รถกระบะหรือบรรทุกไม่เกิน 4 ตัน ทุนประกันภัย 100,000 บาท เลือกซื้อ ประกันรถยนต์ ในราคาพิเศษ

ความคุ้มครอง
ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก

  • ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย 500,000 บาท/ คน
  • ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย 10,000,000 บาท/ ครั้ง
  • ความเสียหายต่อทรัพย์สิน 1,000,000 บาท/ ครั้ง

ความเสียหายต่อรถยนต์ที่เอาประกันภัย

  • ความเสียหายต่อรถยนต์ 100,000 บาท/ ครั้ง
  • กรณีขับชนกันยานพาหนะทางบก รถยนต์สูญหาย ไฟไหม้ 100,000 บาท/ ครั้ง

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

  • อุบัติเหตุส่วนบุคคล กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวรสำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสาร 100,000 บาท/ คน
  • ค่ารักษาพยาบาล 100,000 บาท/ คน
  • การประกันตัวผู้ขับขี่ 200,000 บาท/ ครั้ง

เงื่อนไข

  1. ซ่อมอู่ในเครือบริษัทเท่านั้น
  2. รับประกันรถอายุไม่เกิน 17 ปี

หมายเหตุ: ราคาประกันรถยนต์ที่นำเสนอข้างต้น สำหรับลูกค้าที่ใส่ Code ส่วนลดจาก LINE Officail Account @OOHOO แล้วเท่านั้น